Stel cookie voorkeur in

Informatiebijeenkomst nieuwe schooltijden - 20 januari

17-01-2020

KC Aan de Oosterplas is sinds 1 augustus 2019 als nieuwe organisatie van start gegaan. Daarbij zijn nog een aantal onderwerpen die praktisch met elkaar moeten worden afgesproken.

Het gelijk maken van de schooltijden van de voormalige Oberon en Aquamarijn is één van die onderwerpen. Het is noodzakelijk om daarover dit schooljaar een besluit te nemen om het volgend schooljaar te kunnen invoeren.

Wij vragen iedereen mee te denken over hoe de schooltijden vanaf het volgend schooljaar 2020/2021 het best ingevuld kunnen worden. Passend bij de huidige en toekomstige kinderen van KC Aan de Oosterplas. Tijdens introductiegesprekken met nieuwe ouders/aanmelders wordt steeds vaker gevraagd of er een continurooster is op KC aan de Oosterplas. De MR wil onderzoeken of deze wens ook leeft op het schoolplein. Bij een wijziging van schooltijden moeten alle ouders geraadpleegd worden. De MR heeft op dit onderwerp instemmingsrecht.

Wat wordt de procedure?

 

Op 20 januari 2020 organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij we een, of meer, gastspreker(s) uitnodigen en iedereen zijn /haar vragen kan stellen over de voor- en nadelen van de scenario’s.

Deze informatieavond is bedoeld voor ouders en teamleden, daar is de mogelijkheid om zelf ideeën in te brengen.

In de week na deze informatieavond volgt er een eerste digitale stemronde. We inventariseren dan welke van de vijf opties het meest aanspreekt bij ouders en teamleden. Twee of drie opties werken we verder uit. Exacte schooltijden, kostenplaatje en extra organisatie die nodig is.

In maart 2020 brengen we de twee of drie uitgewerkte scenario’s in stemming. Op basis van die uitkomst hakken we de knoop door over de schooltijden. Gedurende het hele proces houden wij je op de hoogte van de stappen die genomen worden.

Voor vragen/opmerkingen kun je terecht bij Vincent en/of de MR leden. Spreek ons aan of stuur een e-mail aan v.bosma@aquamarijn.org of mr@aquamarijn.org.