Stel cookie voorkeur in

Pedagogisch Klimaat op onze school: zilveren weken

10-01-2020

Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw. De periode van 'De Zilveren Weken' – de weken na de kerstvakantie – is een belangrijk periode om te werken aan een positieve en veilige klas. Voor ons nu extra belangrijk, omdat we na de kerstvakantie begonnen zijn met de twee stromingen in één schoolgebouw en ook willen werken aan een positieve en veilige school!

Op Kindcentrum Aan de Oosterplas vinden wij een fijne sfeer, rust in de school en in de klas en een goede werkhouding bij de kinderen belangrijk. Daar werken we iedere dag samen hard aan, want die dingen ontstaan niet vanzelf. 

We hebben op ons kindcentrum de volgende waarden hoog in het vaandel staan:

Ik ben veilig

Ik ben eerlijk

Ik help een ander

Ik ben hier

Ik laat los en ga door

Ik stel doelen

Om kinderen te leren goed met elkaar om te gaan (samen spelen en werken, rekening houden met elkaar, conflicten oplossen, opstekers geven), gebruiken wij diverse onderdelen uit methodes zoals De Vreedzame School en Leefstijl. Leerkrachten houden bij het kiezen van de lessen rekening met de verschillende behoeften van de leerlingen en de groep, groepsvorming en groepsdynamiek.

Vanuit onze waarden stellen we regels op en maken we concrete afspraken met de kinderen. Onze basishouding en aanpak is gebaseerd op de methode Positive Behaviour Support (PBS).  We gaan uit van datgene wat goed gaat en geven daar aandacht aan. Ieder kind wil graag goed doen en doet dit ook zolang de verwachtingen duidelijk zijn en op een positieve manier worden aangeleerd. In alle groepen wordt het gewenste gedrag voorgedaan en geoefend. Als het de kinderen samen lukt om het groepsdoel te halen, wordt dat soms gevierd met een leuke activiteit.

De basisprincipes van PBS:

Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
Communiceer en onderwijs je verwachtingen
Herken en bekrachtig gewenst gedrag
Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
Wees duidelijk en consequent

De komende weken zullen we iedere week meer informatie via de Nieuwsflits delen over de regels die we in de school centraal zetten.