Stel cookie voorkeur in

Procedure bij het zoeken naar vervanging

28-03-2019

Zoals u wellicht in de media hebt gelezen wordt het steeds moeilijker voor basisscholen om vervangers te vinden bij ziekte van personeel. Dit heeft te maken met het lerarentekort dat steeds groter aan het worden is. Ook op de Aquamarijn merken we hier inmiddels de gevolgen van en wordt het steeds lastiger om inval geregeld te krijgen als er een collega ziek is.
Eerder dit schooljaar hebben we groepen moeten verdelen over de andere groepen. Een oplossing als deze komt niet ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs en de continuïteit in de school. Dit is uiteraard geen wenselijke situatie. Via deze mail wil ik u informeren welke stappen we ondernemen om vervanging te regelen.
 
Bij ziekte van een collega:
- wordt er eerst intern gekeken of collega's die parttime werken een extra dag kunnen werken.
- wordt er vervolgens een aanvraag gedaan bij de vervangingspool van Den Bosch (de vervangingspool regelt vervangers voor alle besturen in Den Bosch). Op dit moment zijn de meeste invallers in de pool voortdurend ingezet en is er weinig aanwas van nieuwe leerkrachten.
- wordt er, bij geen beschikbare invalkrachten vanuit de invalpool, gekeken of er een leerkracht die ambulant is, de groep kan vervangen.
- wordt er gekeken of de intern begeleiders of het managementteam een deel van de dag de groep kunnen overnemen. Deze keuze wordt ook weinig gemaakt omdat het takenpakket van deze collega's niet overgenomen wordt door andere collega's en de werkzaamheden blijven liggen.
- wordt een groep een dag verdeeld over andere groepen. Dit heeft ook niet de voorkeur omdat er dan minder aandacht kan uitgaan naar de groep waar de leerlingen bijgevoegd worden.
 
En als bovenstaande opties geen oplossing bieden:
- krijgt een groep een dag vrij. De school regelt opvang voor leerlingen die niet thuis of elders opgevangen kunnen worden. 
 
Zoals u kunt lezen worden er veel stappen ondernomen alvorens de keuze te maken om een groep een dag vrij te geven. Lastig aan deze problematiek is het feit dat we niet ruim van tevoren aan kunnen geven wanneer we hiermee te maken krijgen. Het kan dus zijn dat u op de dag zelf nog bericht krijgen via de app en/of de mail dat we te maken hebben met een situatie die niet op te lossen is.
 
Mocht u wellicht nog mensen kennen met een onderwijsbevoegdheid wilt u hen dan wijzen op de mogelijkheid om veel te kunnen werken in het onderwijs. Zij kunnen zich aanmelden via de invalpool http://www.omc-073.nl
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan lees ik deze graag.
 
Met vriendelijke groet,
Vincent Bosma
 
v.bosma@aquamarijn.org