Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits - week 3

17-01-2020

Deze week op KC Aan de Oosterplas...

Maandag 20 januari - Informatieavond toekomstige schooltijden voor ouders en leerkrachten
De bijeenkomst is van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur in de kuil.
De school vraagt iedereen mee te denken over hoe de schooltijden vanaf volgend jaar het beste ingevuld kunnen worden. Vanavond is de eerste (en enige) bijeenkomst over dit onderwerp. Je krijgt informatie over de mogelijkheden die er zijn de schooltijden aan te passen. We gaan met elkaar in discussie over de voor-en nadelen van de verschillende opties. Meer informatie in de e-mail van Vincent, in de app of via deze link.


Dinsdag 21 januari  -  Spreekuur opvoedvragen
Olga van Eijden is schoolmaatschappelijk werkster. Zij is aanwezig van 13.00 uur t/m 16.00 uur in de kamer van Vincent (naast de kleuterklassen van de Montessori, kamer links). Je bent van harte welkom om binnen te lopen voor vragen, advies of overleg.
 

Woensdag 22 januari - Nationale Voorleesochtend (kleuterbouw Montessori)
Op 22 januari starten de Nationale Voorleesdagen. In de kleuterbouw van de Montessori wordt een voorleesochtend gehouden. Vaders, moeders, opa's, oma's, gastouders, iedereen die het leuk vindt om te komen voorlezen is welkom! Neem je eigen voorleesboek mee. Inschrijven kan op de lijst naast de deur van de klas (KA & KB).  

Donderdag 23 januari - Bovenbouw naar Maaspoort Sport & Event (beide stromen)
Maaspoort Sport en Event is dit jaar op donderdag  23 januari van 13:00 tot 14:30 uur. 
Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement kunnen leerlingen van groep 7/8 hele gave activiteiten doen. Bijvoorbeeld: rennen over een stormbaan en een vrije val maken.
Om 12:15 uur vertrekken we gezamenlijk met de fiets vanaf school. Omdat dit precies in de lunchtijd valt, willen we graag met z'n allen brood eten in de klas. We zoeken per klas 2 ouders die mee willen fietsen. Fietsouders mogen dan blijven kijken. Opgeven kan bij de eigen leerkracht.
 

Vrijdag 24 januari - Indianen voorstelling van KA (Montessori) 
De kleuters van groep KA geven om 12 uur een voorstelling met als thema: indianen. Ouders/verzorgers, opa's, oma's en andere belangstellenden (van kleuters uit KA) zijn van harte welkom. De andere twee kleuterklassen komen ook kijken. Op donderdagochtend is er een 'generale repetitie' voor de peuters van Tierlantijn

Vrijdag - 24 januari - Presentatie Maori's (bovenbouw Montessori)
Aan de hand van de methode Da Vinci geven wij thematisch onderwijs. Leerlingen uit de bovenbouw werkten de afgelopen weken aan het De Maori's. Vanmiddag sluiten ze dit thema af met een tentoonstelling van de eindwerkstukken. Iedereen is welkom vanaf 11.45 uur. Om 12.15 uur sluit de presentatie en wordt het opgeruimd.  
 

Mededelingen

WIsH - herhaling (bovenbouw Montessori & groep 7/8 Methode)
Alle kinderen van onze school krijgen in groep 6 een WIsH training.  Voor de groepen 7 en 8 is er een herhalingsaanbod beschikbaar. Met deze herhaling  (WIsH+)zijn we afgelopen week gestart.  De thema's uit de eerdere training worden opnieuw aangeboden met andere oefeningen:  stevig staan, samen spelen, hulp geven en hulp vragen, grenzen aangeven & lichaamstaal. De kinderen krijgen eerst drie lessen door Noor (WIsH-trainer), Patricia (bewegingsonderwijs) en de eigen leerkracht. De afsluitende les (les 4) wordt gegeven door Jan (externe WIsH-trainer) samen met Noor en Patricia. Jan heeft al vaker WIsH gegeven aan de groepen 6 en 7/8 op onze school.
Meer informatie over WIsH vind je hier

 

Pedagogisch klimaat - buiten spelen
Deze week willen we in de nieuwsflits extra aandacht besteden aan het buiten spelen. Buiten spelen is een belangrijk onderdeel van een schooldag. Op die momenten kunnen kinderen lekker even spelen, rennen en elkaar ontmoeten. Het is een moment om spanning kwijt te raken en energie op te doen.  

Op onze school vinden wij het belangrijk dat de kinderen fijn met elkaar buiten spelen. Wat we van kinderen verwachten tijdens het spelen hebben we beschreven in regels en afspraken. Zo zorgen we ervoor dat er veilig en  met plezier op de pleinen wordt gespeeld. Deze afspraken en verwachtingen rondom gedrag zijn ook in de klassen besproken en worden regelmatig herhaald.   

  • Ik houd rekening met andere kinderen.  
  • Ik ga goed om met materiaal en de natuur.  
  • Ik speel op een veilige manier. 
  • Ik doe een ander geen pijn. 
  • Ik stop wanneer dat gevraagd wordt.  
  • Ik pas de 4 stappen toe. 
  • Ik vraag toestemming om naar binnen te gaan. 
  • We ruimen samen het speelgoed op. 
  • Ik luister naar de volwassenen die mij aanspreken. 
  • Bij problemen haal ik de mediator, de juf of de overblijfkracht. 

 

Plein Actief weer van start!
Sinds deze week kunnen kinderen op woensdagmiddag weer sporten en spelen (onder begeleiding) op het schoolplein. Wil je de schooldag van je kind verlengen met sportieve activiteiten? Laat ze dan meedoen aan Plein Actief. We starten om 12.30 uur en het duurt een uur. Meer informatie vind je hier

Fietsen op het schoolplein
Het is ons opgevallen dat steeds meer kinderen 's ochtends het schoolplein op fietsen. Dit is niet toegestaan. Voor de veiligheid willen we iedereen verzoeken af te stappen bij het hek. Zowel aan de zijde van de Waalstraat als bij het hek van de Rijnstraat. Kinderen zijn de afgelopen week hierover ook aangesproken op het schoolplein. Alvast bedankt voor de medewerking. 

Nieuws over de nieuwbouw 
Al een tijdje hebben we geen nieuws kunnen melden, omdat we als projectgroep volgens planning aan het werk zijn. Samen met de architect zijn we druk bezig om tot een definitief ontwerp te komen. Uiteindelijk moet dit (samen met het technische ontwerp) klaar zijn in maart. We presenteren het daarna aan iedereen.

Helaas is er vertraging ontstaan bij het bouwproces. Bij het aanvragen van de sloop- en omgevingsvergunning hoort een Flora en Fauna onderzoek. Uit het rapport blijkt dat er een mogelijkheid bestaat dat er in het Oberon gebouw vleermuizen verblijven. Er moet nu een onderzoek plaatsvinden in de maanden mei t/m september om aan te tonen of dit ook werkelijk zo is. Pas daarna mag er gesloopt worden.

Dit betekent dat we later aan de nieuwbouw kunnen beginnen. In de tussentijd zal het gebouw door tijdelijke bewoning beveiligd worden, zodat de kans op vandalisme verminderd zal worden.