Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits - week 2

10-01-2020

​Deze week op KC Aan de Oosterplas...

Na een sfeervolle kerstbijeenkomst op het plein, een efficiënte verhuizing en een welkome kerstvakantie was het bijzonder om afgelopen maandag door de school te lopen. Alle kinderen van KC Aan de Oosterplas waren hard aan het werk in hun eigen groep. Op dat moment kreeg de fusie een gezicht: we zijn nu ECHT samen 1 school!

Met gepaste trots keken we om ons heen en konden we tevreden constateren dat de inspanningen van alle betrokkenen hebben geleid tot deze mijlpaal in het fusieproces. Tevreden tot nu toe, er zijn echter nog genoeg uitdagingen om aan te pakken in de komende maanden. Vooral op het gebied van de administratieve afstemming moet nog het een en ander gebeuren. Het nieuwe logo is een belangrijke stap. De volgende stap is een nieuwe website. We zijn nog volop in beweging en dat hoort natuurlijk ook in een Kindcentrum met twee stromen!


Dinsdag 14 januari -  Spreekuur opvoedvragen
René van Gils is sociaal verpleegkundige van de GGD. Hij is aanwezig van 8.30 uur t/m 9.15 uur in de kamer van Vincent (kleuterbouw, kamer links). Je bent van harte welkom om binnen te lopen voor vragen, advies of overleg.

Donderdag 16 januari - Beeldende vorming in groep 5/6 (methode)
De eerste les van beeldende vorming  gaat vandaag van start. Daarna volgen nog 3 lessen op donderdagmiddag. Iedere les wordt verzorgd door een gastdocent van Babel.

Komende weken - extra aandacht voor pedagogisch klimaat op onze school (alle groepen)
De periode na de kerstvakantie is een belangrijk periode om te werken aan een positieve en veilige klas. Voor ons nu extra belangrijk, omdat we na de kerstvakantie begonnen zijn met de twee stromingen in één schoolgebouw.
We vinden een fijne sfeer, rust in de school en een goede werkhouding bij de kinderen belangrijk. Meer informatie over ons pedagogisch beleid lees je hier. In de Nieuwsflits ontvang je iedere week meer informatie over de regels die we in de school centraal stellen. 

 

MEDEDELINGEN

Informatieavond nieuwe schooltijden 
Op maandag 20 januari is er een informatieavond voor ouders en teamleden over 'schooltijden'. We starten om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de kuil.  Voor de kerstvakantie heb je een e-mail met uitgebreide informatie hierover ontvangen van Vincent. Heb je niets ontvangen? Stuur dan een bericht aan Chris

Onderwijsstaking van 30 en 31 januari 2020
De vakbonden in het onderwijs hebben opgeroepen om op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 te gaan staken voor structurele veranderingen in het onderwijs en een verlaging van de werkdruk. Omdat staken een individueel recht is inventariseren we wie er op die dag wil staken. Dit zou in de praktijk kunnen betekenen dat de ene groep die dag of dagen vrij is (omdat de leerkracht gaat staken) en de andere groep naar school gaat, omdat die leerkracht besluit om niet te gaan staken. We zullen volgende week aangeven om welke groepen dat gaat, zodat je er rekening mee kunt houden. Wordt vervolgd.

De TussenSchoolse Opvang
In overleg met Kinderstralen  hebben we de organisatie van het overblijven aangepast. De kinderen van de bovenbouw van de montessoristroom zullen voortaan om 12.00 uur met pauze gaan. Dan wordt er eerst buiten gespeeld en daarna in de groep geluncht. Het voordeel van deze verandering is dat we dan niet langer met alle kinderen tegelijk buitenspelen of binnen knutselen. Er ontstaat zo een beter overzicht en daarmee verwachten we ook meer rust en veiligheid. Deze wijziging gaat maandag 13 januari 2020 in.

Bovenbouw Montessori haalt recordbedrag op voor Jantje Beton
Leerlingen van groep 7/8 hebben de afgelopen maanden geld ingezameld voor nieuw buitenspeelmateriaal via Jantje Beton. Ze haalden €873,- op. Hiervan krijgt de school €436,50 om te besteden aan buitenspeelmateriaal. De kinderen hebben gekozen voor baskets en voetbalgoals.  


Open dagen middelbare scholen van start
Dit weekend starten de open dagen voor de middelbare scholen. Op de website van de betreffende middelbare school vind je de juiste data en tijden. De open dagen zijn niet alleen voor groep 8. Ook kinderen uit groep 7 kunnen zich al oriënteren. Kijk hier voor een overzicht van alle middelbare scholen in 's-Hertogenbosch.