Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits - week 51

13-12-2019

Deze week op KC Aan de Oosterplas....

Maandag 16 december -  Kerstconcert (beide stromen)
Dit jaar krijgt 'Muziek met Kerst' een ander jasje. We organiseren op maandagmiddag een kerstconcert door leerlingen in de aula van de methodestroom.  Verschillende muzikanten en het schoolkoor brengen kerstliederen en muziek ten gehore. Kinderen kijken en luisteren met hun eigen bouw naar het concert. 
13.00 - 13.30 uur: kleuters
13.30 - 14.00 uur: onderbouw
14.00 - 14.30 uur: middenbouw
14.30 - 15.00 uur: bovenbouw

Voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden is er om 15.15 uur ook een optreden. Aangekleed met hapjes en drankjes. Kijk op hier voor het volledige programma en welke muziekstukken gespeeld worden. Het kerstconcert is in de aula van de methodestroom. Toegang is gratis en duurt tot 16.30 uur. Tussendoor stilletjes binnenlopen of weggaan is mogelijk. Het belooft een feestelijke, muzikale middag te worden.
Dit jaar is er bij de montessoristroom geen muziek in de kuil voor aanvang van de lessen.

Woensdag 18 december - Kerstviering voor de kinderen
Vanavond hebben de kinderen hun jaarlijkse kerstdiner op school.
Vanaf 16.45 uur zijn ze welkom in hun eigen groep. Om 17.00 uur sluiten de deuren zodat de viering kan beginnen.  
Ouders zijn van harte uitgenodigd om tijdens het diner van de kinderen op het schoolplein van de montessoristroom een hapje/drankje te nuttigen.
Aan het einde van het diner, om 18.15 uur worden de leerlingen van de methodestroom opgehaald door leerlingen van de montessoristroom. Zij worden sfeervol onthaald door Vincent en ouders op hun nieuwe schoolplein. Na dit moment moeten alle ouders zelf hun kinderen ophalen bij de leerkracht. De verschillende groepen staan duidelijk verdeeld in vakken op het schoolplein.

Praktische zaken m.b.t. het eten:
Kinderen van de montessoristroom  moeten zelf bestek meenemen naar school. Graag voorzien van naam.
Intekenlijsten hangen sinds vorige week bij iedere groep. 
In het kader van de Gezonde School willen we iedereen vragen gezonde hapjes te maken.
Maak niet teveel: 10 hapjes is meer dan genoeg.
Eten dat over is wordt naar het Inloopschip gebracht. Zij waren hier vorig jaar erg blij mee. 
Donderdagochtend krijgt iedereen het bestek/schalen e.d. weer terug.
We maken er een sfeervolle Kerstviering van!

Donderdag 19 december - Eerste verhuisdag methodestroom
Vandaag start de verhuizing van de methodestroom.  Leerlingen merken zo min mogelijk van de (voorbereidende) werkzaamheden. De echte verhuizing start na schooltijd. 
De vier groepen van de methodestroom zitten vanaf januari allemaal in het gebouw van de montessoristroom.  Voor de ondersteunende teamleden en de hulpklas komen er noodvoorzieningen op de grasstrook achter het gebouw. Binnen twee jaar hopen we in het gloednieuwe gebouw aan de Oosterplas te zitten. Voor vragen/opmerkingen over de verhuizing kun je terecht bij Vincent

Vrijdag 20 december - Vrije dag i.v.m. verhuizing
Kinderen van beide stromen zijn vandaag vrij in verband met de verhuizing.

 

Mededelingen

Informatieavond nieuwe schooltijden!
Op maandag 20 januari is er een informatieavond voor ouders en teamleden over 'schooltijden'. De MR onderzoekt of er behoefte is aan een continurooster of behoud van huidige schooltijden, dan wel een andere optie.
Meer informatie hierover ontvang je maandag a.s. per e-mail.
Zet de datum alvast in je agenda. Het wordt een eenmalige informatieavond waarop alle voor-en nadelen de revue passeren en we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de schooltijden.

Gymkleding kleuters
Na de Kerstvakantie moeten alle kleuters een korte gymbroek (voorzien van naam) meenemen naar school. Deze blijft op school bij de gymschoenen. Op deze manier gelden dezelfde gym afspraken binnen de methode- en montessoristroom van KC Aan de Oosterplas.

Voorstelling Boef kleuterbouw (beide stromen)
Alle kleuters gaan op 8 januari met de bus naar theatervoorstelling BOEF van Maas theater en dans (BABEL) in de Hinthamerstraat. 

 

We wensen iedereen sfeervolle Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Tot in januari!