Stel cookie voorkeur in

Nieuwsflits - week 49

28-11-2019

Maandag 2 december -  Pietengym (beide stromen)
Hulppiet heeft een afspraak gemaakt met de leraren bewegingsonderwijs.
Vandaag mogen alle leerlingen van groep 1 t/m 4 verkleed als Piet naar school. Zij krijgen 'Pietengym'!

Maandag 2 december -  Eindpresentatie WisH groep 6 (montessoristroom)
Vandaag sluiten alle leerlingen van groep 6 hun weerbaarheidstraining af met een eindpresentatie. De kinderen laten zien wat ze geleerd hebben en krijgen een diploma. Ouders/verzorgers, opa's/oma's en andere belangstellenden zijn vanaf 14.00 uur welkom.


Maandag 2 december - MR vergadering
De medezeggenschapsraad vergadert vanavond  om 19.30 uur in de teamkamer van de vroegere Aquamarijn. Via mr@aquamarijn.org zijn de notulen op te vragen. Aanwezig zijn als toehoorder kan na aanmelding via eerder genoemd e-mailadres.  
 

Dinsdag 3 december -  Eindpresentatie WisH groep 6 (methodestroom)
Vandaag sluiten ook alle leerlingen van groep 6 methodestroom hun weerbaarheidstraining af met een eindpresentatie. De kinderen laten zien wat ze geleerd hebben en krijgen een diploma. Ouders/verzorgers, opa's/oma's en andere belangstellenden zijn vanaf 9.00 uur welkom in het gebouw van de voormalige Oberon. 
 

Dinsdag 3 december - Surprises mee bovenbouw (beide stromen)
Vandaag moeten alle leerlingen uit de bovenbouw hun surprise en gedicht voor de Sinterklaasviering mee naar school nemen. De surprise graag voorzien van naam en in een plastic tas/vuilniszak. 

Woensdag 3 december -  Pietengym (methodestroom)
Hulppiet heeft een afspraak gemaakt met de leraren bewegingsonderwijs.
Vandaag mogen alle leerlingen van groep 1 t/m 4 verkleed als Piet naar school. Zij krijgen 'Pietengym'!
 

Donderdag 5 december - Sinterklaas op school
Om 8.30 uur arriveert Sinterklaas met zijn pieten in de Waalstraat. De pieten hebben er dan al een hele marathon op zitten. Zij komen al rennend bij school aan. Alle kinderen en ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de pieten aan te moedigen. Na de aankomst van de Sint gaan alle kinderen naar hun eigen groep. Ouders kunnen helaas niet blijven voor het vervolg van de viering. Het is de eerste keer dat we met beide stromen samen Sinterklaas vieren. 

Vrijdag 6 december - studiedag
Vandaag zijn alle leerlingen vrij. Even bijkomen van het heerlijk avondje. 

 

Voor in de agenda...
De data voor de DaVinci presentaties van de middenbouw staan per abuis niet op de jaarkalender. Bij deze de resterende data voor dit schooljaar:

  • Woensdag 15 april 2020: Da Vinci presentatie middenbouw
  • Donderdag 2 juli 2020: Da Vinci presentatie middenbouw

 

Kerstversieravond: maandag 9 december.
Om de school in kerstsfeer te krijgen versieren we op 9 december vanaf 19.00 uur de hele school. Daar is veel hulp bij nodig. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier in de app of door in te schrijven op de OC-lijst bij de teamkamer van de vroegere Aquamarijn. De oudercommissie zorgt voor materialen, warme dranken, lekkers en sfeervolle muziek. Een ideale avond om weer eens bij te kletsen met andere ouders en ondertussen de handen uit de mouwen te steken.  Alvast veel dank voor de hulp! 
 

Herinnering: tevredenheidsonderzoek school.
Eens per twee jaar kun je jouw mening geven over  het reilen en zeilen op onze school. Dit is je kans.
Vul de enquête nu in! 

Alle ouders hebben twee  weken geleden een link gekregen naar de zogeheten 'kindcentrum monitor'.
Een tevredenheidsonderzoek  over de kwaliteit/organisatie/communicatie binnen onze school. Invullen duurt gemiddeld vijf minuten en kan tot 14 december 2019. Met de uitkomsten kunnen we zaken verbeteren, behouden of aanpassen. Deelname is anoniem.  Via de Nieuwsflits informeren wij jullie over de uitkomsten.  
 

Zwerfboekenkast
Sinds deze week staat er een zwerfboekenkast in de hal van de oude Aquamarijn. De boeken die hierin staan zijn zogeheten zwerfboeken. Kinderen mogen uit deze kast een boek meenemen (zonder te lenen). Na het lezen kun je het boek weer ergens anders achterlaten voor een ander kind. Bijvoorbeeld bij de sportclub, in een bushokje, of in een wachtkamer. Uiteraard mag je het ook weer in de kast op school terugzetten. Op de zwerfboeken plakt een sticker met uitleg. Voor meer informatie over de zwerfboeken kijk hier. Heb je zelf boeken thuis die mogen zwerven? Geef ze af bij Juf Sammy Jo van de methodestroom. Zij is er op maandag of dinsdag.