Stel cookie voorkeur in

Cultuur Educatie

Culturele Ladekast

Onze school is zich aan het ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie. We willen meer aandacht besteden aan vakken als muziek, drama en beeldende vorming. Bovendien willen we deze vakken beter inbedden in ons onderwijs. We streven ernaar om onze creatieve lessen en uitstapjes zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de thema’s van de methode Da Vinci, zodat er meer samenhang ontstaat in wat we de kinderen aanbieden. Om dit goed vorm te kunnen geven doen we mee aan het project Culturele Ladekast van Babel.

De Culturele Ladekast biedt een handelbaar, mooi instrument voor communicatie, integratie en samenwerking van cultuureducatie met én in het onderwijs. Zo kan de school met de Culturele Ladekast beschrijven welke behoefte aan deskundigheidsbevordering er is. De school bepaalt zelf, aan de hand van de eigen visie, welke activiteiten in een schooljaar ingezet worden binnen bijvoorbeeld muziek/beeldend. Die vult ze dan zelf of samen met een culturele instelling in en voert ze uit.

 

Muziek

Net als een aantal andere ATO-scholen doen wij in het schooljaar 2018/2019 mee aan het muziekproject StaccATO. Dit project werd in 2016 opgestart . Met succes: sinds 2016 krijgen onze leerlingen meer muziekonderwijs. Samen met de leerkrachten geven ook Fontys-studenten muziekles. Het is een project van drie jaar waarbij de lessen in het eerste jaar worden gegeven door de studenten, in het tweede jaar gaan de studenten en de leerkrachten de lessen samen geven en in het derde jaar geeft de leerkracht de muziekles en kan de student hierin ondersteunen.  

We maken gebruik van de methode ‘123 zing’. Dit is een muziekmethode voor groep 1 tot en met 8.