Stel cookie voorkeur in

Versnellen

Een groep overslaan of twee leerjaren doorlopen in een jaar tijd kan soms nodig zijn als een kind een heel grote ontwikkelingsvoorsprong heeft. Het besluit om te versnellen wordt pas genomen na uitgebreid overleg van leerkracht, ouders en intern begeleider en nadat alle voor- en nadelen goed zijn overwogen aan de hand van de Versnellingswenselijkheidslijst.