Stel cookie voorkeur in

Signaleren

Het is niet altijd gemakkelijk om te zien of een kind hoogbegaafd is. Wij gebruiken hiervoor een signaleringsinstrument: het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Als leerkracht of ouders vermoeden dat er sprake is van hoogbegaafdheid, vullen beiden een uitgebreide vragenlijst in over het kind. Vanaf groep 5 is er ook voor het kind zelf een vragenlijst. De antwoorden worden met elkaar vergeleken en met elkaar besproken. Meestal komt er een duidelijk advies uit het DHH en kan de leerkracht het kind op maat gaan begeleiden.

Als ouders meer willen weten of als het beeld nog steeds niet helder is, kunnen ze ervoor kiezen om bij hun kind een IQ-test te laten afnemen. Dit kan niet op school worden gedaan. Daarvoor moeten ze zich wenden tot een deskundige. De school kan hierin een adviserende rol spelen.