Stel cookie voorkeur in

Pittige Plustorens

Naast het verrijkingsaanbod in de groep werken we op de Aquamarijn met de Pittige Plustorens. Dit is een verzameling zeer uiteenlopende verrijkingsopdrachten die een beroep doen op allerlei vaardigheden. Kinderen komen in aanmerking om hiermee aan de slag te gaan ofwel als het DHH aangeeft dat er grote behoefte is aan verrijking, ofwel als bij extern onderzoek een IQ van 130 of hoger vastgesteld wordt. Aan de opdrachten uit de Pittige Plustorens kunnen kinderen in kleine groepjes werken. In de groepjes krijgen kinderen de kans om samen te werken met andere snelle denkers, deels in de groep en deels er buiten. Hiervoor zijn soms hulpouders nodig.