Stel cookie voorkeur in

Begaafdheid

Twee tot vijf procent van alle kinderen in Nederland is hoogbegaafd. Deze kinderen hebben een IQ van 130 of meer. Het zijn snelle denkers, die vaak grote denkstappen kunnen maken, met originele oplossingen komen en heel nieuwsgierig zijn. Als deze kinderen alleen de gewone stof hoeven te verwerken, worden ze niet voldoende uitgedaagd en komen ze niet tot leren. Omdat ze alle opdrachten met groot gemak kunnen uitvoeren, leren ze niet voldoende om door te zetten als iets niet meteen lukt of een handige aanpak te gebruiken. Ze kunnen dan gaan onderpresteren. Op de Aquamarijn willen we ook deze kinderen graag passend onderwijs bieden, zodat ze leren leren, leren denken en leren leven.

Belangrijke onderdelen zijn signaleren, compacten en verrijken, versnellen en de inzet van de Pittige Plustorens.