Stel cookie voorkeur in

Pestprotocol

In veruit de meeste gevallen lukt het ons om een prettige sfeer te creëren, waarin alle kinderen zich prettig voelen. Maar helaas komt pesten, net als op iedere school, ook bij ons voor. Het is een probleem dat wij serieus nemen. Daarom heeft de school een pestprotocol, waarin precies is beschreven hoe wij pestgedrag aanpakken. Het protocol maakt duidelijk dat wij expliciet stelling nemen tegen pestgedrag en biedt een helder stappenplan bij pestgedrag.

In alle groepen is regelmatig preventief aandacht voor pesten. De rollen van pester, slachtoffer, helpers en meelopers worden regelmatig met de kinderen besproken. Kinderen leren wat ze kunnen doen als ze zien dat iemand gepest wordt en waar ze terecht kunnen als ze zelf slachtoffer zijn.

Als ouders van hun kind signalen krijgen dat er op school wordt gepest, vinden wij het fijn om dat snel te horen. Ook als het gaat om kleine incidenten. Hoe eerder we op de hoogte zijn, hoe beter we kunnen ingrijpen.