Stel cookie voorkeur in

Kinderraad

Omdat we de inbreng van kinderen serieus nemen heeft De Aquamarijn een eigen kinderraad. Uit midden- en bovenbouw wordt één kind per groep afgevaardigd naar de Kinderraad. Onze directeur overlegt regelmatig met de Kinderraad over de gang van zaken op school. Hij legt dingen aan de kinderen voor, maar de kinderen kunnen ook met voorstellen of vragen komen vanuit hun groep.