Stel cookie voorkeur in

Ouderportaal

We gebruiken het leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit programma heeft een gedeelte voor ouders. Via de administratie van onze school kun je een wachtwoord voor het ouderportaal opvragen.

Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@AQUAmarijn.org.

In het ouderportaal kunt u de verslagen van alle oudergesprekken lezen en de toetsresultaten van uw kind inzien.