Stel cookie voorkeur in

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) ondersteunt onze school bij de uitvoering van activiteiten en vieringen. Samen met leerkrachten en hulpouders organiseert de OC niet-lesgebonden activiteiten op school. Denk hierbij aan de sportdag, Kinderboekenweek, Avond 4-daagse, Happy Day (goede doelendag) en de schoolfotograaf. De OC zorgt voor een goede voorbereiding, invulling, uitvoering en evaluatie. Zij zijn bovendien eerste aanspreekpunt voor ouders bij deze activiteiten.

Er zijn drie jaarlijks terugkerende grote evenementen die de OC organiseert:  Sinterklaas, carnaval en de kerstborrel.

Vergaderingen van de OC vinden eens per twee maanden plaats. Namens school is Vincent Bosma aanwezig bij het overleg.

Hulpouders en/of lid worden van de OC

De OC is altijd op zoek naar hulpouders. U wordt benaderd via de klassenouders, de app, Facebook, per e-mail, of via de lichtkrant op het schoolplein. Inschrijflijsten hangen op het OC-paneel bij de teamkamer op school. Alle hulp is welkom! Heeft u interesse een bijdrage te leveren aan één van de activiteiten?

Stuur een e-mail aan oc.aquamarijn@gmail.com voor meer informatie.

Daarnaast is het fijn als nieuwe leden de commissie komen versterken. Aanmelden kan via bovenstaand e-mailadres.

Ouderbijdrage

Voor de financiering van de activiteiten is geld beschikbaar uit de ouderbijdragen. Aan het begin van ieder jaar krijgen alle ouders een verzoek om deze ouderbijdrage te voldoen. Meer informatie hierover vindt u in het informatieboekje. Om de evenementen te laten doorgaan is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk ouders deze bijdrage voldoen.

Contact

Vragen of opmerkingen over de OC en haar activiteiten kunt u stellen via: oc.aquamarijn@gmail.com. U kunt OC-leden ook persoonlijk aanspreken op het schoolplein. Zie daarvoor hieronder onze foto’s en namen.

OC-leden in het schooljaar 2018-2019

Gerald Jan Ellen

Esther Pullens

Eefje de Wit

Hester van Griensven

Nuala Burns

Marian Meijs

Jacco Vermeulen

Mariette Moes – Van Aspert

Sandra Langenbach

Ursula van Leeuwen