Stel cookie voorkeur in

GMR

De Aquamarijn heeft ook een vaste vertegenwoordiging van 2 leden (ouder en leerkracht) in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert overleg met het ATO bestuur over onderwerpen die het openbaar onderwijs in ’s-Hertogenbosch aangaan. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen in ‘s-Hertogenbosch. Namens Aquamarijn zijn dit Roel Essing (leerkracht) en Yvon Ketelaars (ouder).

Verslagen van vergadering zijn op te vragen via: info@aquamarijn.org