Stel cookie voorkeur in

Nieuwbouw

We krijgen een nieuw gebouw!

De voorbereidingen voor onze nieuwbouw zijn in volle gang. De architecten zijn aan hun ontwerp begonnen. Om te zorgen dat het gebouw echt past bij de wensen van de gebruikers, is de projectgroep Nieuwbouw opgericht. In de projectgroep zitten personeelsleden van Oberon, Aquamarijn en het Zonnelicht, en een paar externe partijen, zoals de gemeente en de mensen van S-port. Aquamarijn wordt vertegenwoordigd door:  Natascha, Patricia, Mariette, Eelke en Vincent. Bij iedere nieuwe stap in het ontwerpproces komt de projectgroep bij elkaar om mee te denken. De besluitvorming ligt bij de stuurgroep, waarin onder andere de gemeente en de schoolbesturen zitten.

Heb je vragen aan de projectgroep of wil je een idee met ons delen? Dan kun je terecht bij Natascha of Mariette.

 

Hoe staat het er voor? 

Eerst is bekeken welke plek op het terrein het beste is en hoe het gebouw er heel globaal uit komt te zien. We noemen dit het structuurontwerp. Er is besloten om het nieuwe gebouw te plaatsen op de plek van de Oberon. Ons gebouw krijgt een directe verbinding met de Oosterplas, inclusief een veilige oversteekplaats!

Een groot voordeel is, dat het gebouw van de Aquamarijn tijdens de bouwperiode intact kan blijven. We hoeven dus niet te verhuizen naar een tijdelijke locatie. De overlast van bouwwerkzaamheden kan met een goede afstemming zeer beperkt blijven.

Het structuurontwerp is op 13 juni door de architect gepresenteerd aan geïnteresseerde ouders.  

 

Voorlopig ontwerp

Nu gaan de architecten aan de slag met het verder uitwerken van de indeling van het gebouw. Op de studiedag van 8 juni hebben de teams van Oberon en Aquamarijn daarvoor al het voorwerk gedaan. We hebben vanuit onze onderwijsvisie gekeken naar de indeling van de onderwijsruimtes: wat past het beste bij onze school? Welke wensen hebben we voor het werken in en buiten de lokalen?

 

Correspondentie:

Brief 1 (nieuwbouw) - juni 2018 

Brief 2  (nieuwbouw) - november 2018

 

Brief 1 (fusie) - oktober 2018

Brief 2  (fusie)- december 2018

Brief 3 (fusie) - februari 2019

Vraag en antwoord nieuwbouw ontwerp - september 2019