Stel cookie voorkeur in

Gezond bewegen

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs Patricia van Alst verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 2 t/m 8. Iedere groep krijgt minimaal twee keer per week bewegingsonderwijs. Daarnaast zorgt Patricia, in samenwerking met S-PORT en studenten van de Fontys, voor allerlei activiteiten die de kinderen stimuleren om meer te bewegen.

Het doel is dat kinderen minimaal één uur per dag lekker gaan bewegen. Dit is de landelijke beweegnorm. Zo kunnen kinderen ervaren dat bewegen vooral heel erg leuk is om te doen. Naast de lessen zijn er tijdens en na schooltijd diverse activiteiten gericht op meer bewegen.

Tijdens schooltijd

Toernooien: de kinderen van de Aquamarijn doen mee aan verschillende sporttoernooien die samen met andere scholen worden georganiseerd door S-PORT. Van rugby bij The Dukes tot trefbaltoernooi in het Sportiom.
Sportaanbod: verenigingen worden uitgenodigd om clinics te geven tijdens bewegingslessen. Bovendien doet groep 7/8 ieder jaar mee aan de jaarlijkse Maaspoort Sport en Eventsweek.
Sportdag: ieder jaar organiseren we een sportdag voor de groepen 3 t/m 8. De kleuters hebben hun sportdag tijdens de koningsspelen.
Gezondheidsweek: tijdens deze Gezondheidsweek is er elke dag wel iets bijzonders te doen voor de kinderen, variërend van een clinic basketbal tijdens de gymles tot een springkussen na schooltijd hebben een  eigen sport- en spelprogramma.

Na schooltijd

Plein Actief: eens per week kunnen kinderen na schooltijd komen buitenspelen op het plein met allerlei leuke materialen onder leiding van de mensen van S-PORT.
Sporten buiten school: via Sjors Sportief kunnen kinderen kennismakingscursussen volgen bij heel veel sportverenigingen. 
Gymplus: mocht het nodig zijn dan zal de vakleerkracht in overleg met ouders, kinderen voordragen voor Gymplus. Dit is een leuk, extra beweeguurtje in de week, verzorgd door de vakleerkracht, waarbij spelenderwijs extra aandacht is voor grondvormen van bewegen.
Beweegmaatjes: waarbij leerlingen worden uitgedaagd om hun favoriete sport te kiezen. Tijdens 10 lessen hebben zij de kans om deze te vinden en ook te proberen.

Als er om wat voor reden dan ook belemmeringen zijn voor uw kind om te gaan bewegen of lid te worden van een sportvereniging, neem dan contact op met de vakleerkracht bewegingsonderwijs.  Bij financiële problemen kan Patricia een aanvraag doen bij Jeugdsportfonds.

In de app of op de Sportkaart kunt u alle activiteiten terugvinden of kijk op meer informatie: https://www.s-port.nl/

Monitoren motorische ontwikkeling

We willen de ontwikkeling van uw kind goed volgen, ook op motorisch gebied. Dit houden we bij via het leerlingvolgsysteem. Deze bestaat uit 10 onderdelen, voorbeelden zijn klimmen, rollen, ringzwaaien of doelspelen. Het vak bewegingsonderwijs staat ook voor samen leren spelen, plezier beleven, zelfstandigheid stimuleren, eigen verantwoordelijkheid geven.