Stel cookie voorkeur in

Werken aan je eigen leerdoelen

Een kind leert het meest als het vanuit zijn of haar innerlijke motivatie aan het werk gaat. Daarom maken wij het kind zoveel mogelijk eigenaar van het leerproces. Kinderen kiezen zelf in welke volgorde, op welke plek en op welke manier ze aan hun leerdoelen willen werken.

Als een kind een grote interesse heeft in een bepaald onderwerp, kan het zich daar op richten en er veel tijd aan besteden. Zo kan het gebeuren dat er kinderen in groep 5 zijn, die op het gebied van breuken al op het niveau van groep 8 werken. Op andere terreinen werken zij gewoon op het niveau van hun leeftijdsgroep.

Wij voeren regelmatig leergesprekken met de kinderen en formuleren dan met het kind een concreet leerdoel. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer inzicht het krijgt in de leerdoelen en hoe beter het zelf kan kiezen waar het aan gaat werken.