Stel cookie voorkeur in

Taalklas

De taalklas is bestemd voor kleuters in de leeftijd van 4,5-5,5 jaar die te maken hebben met een taalachterstand. Het doel van de taalklas is om in één schooljaar intensief te werken aan de taalontwikkeling. Hierdoor kunnen kinderen een inhaalslag maken. Taalvaardigheid is belangrijk bij het leren lezen, begrijpend lezen, sociale-emotionele -en communicatieve vaardigheden. Een goede beheersing van de taal is bovendien van invloed op de verdere schoolloopbaan.

De leerkracht van de taalklas werkt nauw samen met de groepsleerkracht. Ze werkt zowel individueel in de klas met de kinderen als in kleinere groepjes. De nadruk ligt op het vergroten van de woordenschat. De leerkracht laat de kinderen senso-motorische ervaringen opdoen, biedt de juiste zinsbouw aan en speelt met de kinderen om nieuwe taal aan te bieden. Er is veel aandacht voor pre-teaching. Kinderen krijgen een les meerdere keren aangeboden zodat de woordenschat beter beklijft.

De taalklas wordt gesubsidieerd vanuit Compas. Om te kijken welke kinderen in aanmerking komen, wordt een screening gedaan door de logopediste van Compas.

 

Leerkracht taalklas schooljaar 2019/2020:

Natascha Govers (ma en do)