Stel cookie voorkeur in

Hulpklas

De meeste kinderen stromen zonder noemenswaardige problemen door van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn of voor de gehele schoolperiode. Voor deze kinderen biedt onze school Passend Onderwijs. De hulpklas is een concrete vertaling van Passend onderwijs.  Deze klas is er voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Drie keer per week komen in de hulpklas groepjes van gemiddeld 5 kinderen 45 minuten tot een uur bij elkaar. Deze kinderen hebben een rustige omgeving nodig en een leerkracht die hen intensief begeleidt om tot werken te komen. Voordat een kind in de hulpklas komt, is er een traject in de klas doorlopen waarbij de intern begeleider betrokken is. Vaak zijn de werkhouding en/of sociale vaardigheden een uitdaging voor deze kinderen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • niet kunnen beginnen met werken
  • niet door kunnen werken door afleiding vanuit de omgeving
  • niet kunnen werken door afleiding van binnen uit
  • nog onvoldoende weten hoe je stap voor stap een taak aanpakt
  • nog geen vragen kunnen/durven stellen
  • onzekerheid
  • het nog lastig vinden om vriendschappen te sluiten
  • het nog lastig vinden om problemen op te lossen of samen te werken.

De bedoeling van passend onderwijs is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs, kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk kind. De Aquamarijn werkt hiervoor samen met andere scholen in het samenwerkingsverband PO De Meierij.

Wanneer uw kind ondersteuning nodig heeft - die niet in de eigen groep geboden kan worden - kan bij het samenwerkingsverband een arrangement worden aangevraagd. Daarin wordt samen met leerkracht, intern begeleider en ouders zo goed mogelijk beschreven wat het kind precies aan ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning wordt vervolgens aangeboden in de hulpklas.
De hulpklasleerkracht begeleidt leerlingen met een arrangement en kinderen zonder arrangement: de zogenoemde ‘meelifters’.

 

Hulpklas leerkracht schooljaar 2019/2020:

Sara Verhagen