Stel cookie voorkeur in

Geschiedenis

Maria Montessori is geboren in Italië in 1870. Zij was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Later werd zij hoogleraar antropologie aan de universiteit van Rome. In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar ‘Casa dei Bambini’. Daar werden kinderen van wie beide ouders buitenshuis moesten werken opgevangen en begeleid. Montessori raakte ervan overtuigd dat kinderen een innerlijke drang tot leren hebben. Door zorgvuldige observatie ontdekte ze wat kinderen nodig hebben om uit zichzelf tot leren te komen. Ze ontwikkelde een eigen onderwijsmethode. Deze is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste gewoontes. Samengevat als: ‘vrijheid in gebondenheid’. In de begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene wat het kind zélf behoeft centraal. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is niet voor niets: “Help mij het zelf te doen.” Haar onderwijs had zoveel succes, dat steeds meer scholen haar methode gingen volgen. Zij wijdde haar leven aan de uitbouw van haar visie op opvoeding en onderwijs. Dat haar ideeën nog steeds actueel zijn blijkt wel uit de voortdurende groei van het montessorionderwijs.

“Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.”

Maria Montessori 1870 - 1952