De AQUAmarijn

 

 

Meer informatie over onze school vindt u links in het groene menu.

 

De AQUAmarijn is een gewone school voor basisonderwijs, maar met een bijzondere kijk op kinderen, spelen, leren en werken: het Montessori-onderwijs.
 
Kinderen leren op onze school door zelf te doen, zelf te ontdekken en zelf te ervaren. Soms alleen, soms in tweetallen of in groepjes, op andere momenten samen met de hele groep. Kinderen leren wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen en hoe ze hun tijd indelen. Ze zijn mede- verantwoordelijk voor het werk.
De leerkrachten begeleiden, stimuleren en bewaken dit ontwikkelings- en leerproces op basis van vertrouwen in de kracht van kinderen, respect en gelijkwaardigheid.
 
We kunnen door onze manier van werken goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingen; de een is snel, de ander heeft wat meer tijd nodig. Wij hebben oog voor datgene wat kinderen nodig hebben.
Op deze manier ontwikkelen kinderen zich zo tot zelfstandige, evenwichtige en zelfverzekerde tieners, die klaar zijn voor een verdere ontwikkeling in het middelbaar onderwijs.
 
Wij zijn een moderne Montessorischool en dat betekent, dat we gebruik maken van moderne lesmethodes en methodieken in combinatie met de door dr. Maria Montessori ontwikkelde materialen en onderwijsmethode. Ook zetten we computers, multi-media en het internet in om zo, op allerlei manieren, kinderen uit te dagen om de wereld te ontdekken.
 
 
Wij zijn een school met bijna 300 leerlingen, met leerlingen die afkomstig zijn uit alle wijken van ’s-Hertogenbosch. De kinderen zitten in combinatiegroepen van twee leerjaren bij elkaar in een klas. Op deze manier leren kinderen met en van elkaar: eerst ben je de jongste in de groep en word je vooral geholpen, dan ben je de oudste van de groep en geef je hulp. De kinderen blijven twee jaar bij dezelfde leerkracht en bouwen op die manier een goede band met elkaar op.
 
De 11 klassen zijn verdeeld over:
2 kleuterbouwklassen (bestaand uit de groepen 1 en 2),
1 tussenklas (bestaand uit groep 2 en 3),
2 onderbouwklassen uit de groepen 3 en 4,
3 middenbouwklassen uit de groepen 5 en 6 en
3 bovenbouwklassen uit de groepen 7 en 8. 
 
Het gebouw en de pleinen bieden genoeg ruimte aan de kinderen om te spelen en te werken
Onze school staat in de Rivierenbuurt van de Aawijk, vlakbij het recreatiegebied de Oosterplas. Daar maken we graag gebruik van om te spelen en lekker buiten te sporten, de natuur te ontdekken tijdens projecten of om te werken in de schooltuinen en de kinderboerderij.
 

U bent altijd van harte welkom om een keer te komen kijken.

Bel of mail dan om een afspraak te maken op 073-822 5480 of info@aquamarijn.org.

Of bezoek een van onze informatie-ochtenden gedurende het schooljaar. 

 

 

 

Home| Sitemap| Zoeken| Digidact| Inloggen