Stel cookie voorkeur in

Welkom op onze school. Wij geven onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar waarbij de uitgangspunten van Maria Montessori de basis vormen.

Op onze school is het belangrijk dat kinderen het leren zelf te doen. We stimuleren kinderen zelf keuzes te maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. We geven de ruimte voor eigen ontdekking en verwondering en we prikkelen kinderen om stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Dat het kind de ruimte krijgt om op zijn of haar eigen manier aan het werk te gaan, betekent niet dat zomaar alles kan. De leerkracht zorgt voor de voorwaarden voor een goed leerklimaat: vrijheid in gebondenheid.

We onderscheiden ons doordat we elkaar vanuit een positieve houding benaderen en omdat we de nadruk leggen op wat we goed doen!

Nieuwsgierig naar onze school? Bekijk dan de uitgebreide informatie op onze website of maak  een afspraak om persoonlijk kennis te maken!